My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Portfolio

Kalibruojame naudodami EURAMET aprobuotą metodą

Pagal šį Vakarų Europoje vieningai naudojamą svarstyklių kalibravimo metodą pateiktų kalibravimo rezultatų išraiška leidžia vartotojui lengvai pasitikrinti kiek yra saugūs  jo kasdieniai svėrimai tikslumo požiūriu.
Svarstyklių vartotojui pateikiamos rekomendacijos kaip savarankiškai pasitikrinti ar kasdienio svėrimo rodmenys tikrai atitinka pageidaujamą tikslumą.
Paspaudę nuorodą <kalibravimo liudijimas> matysite dokumentą kurį gausite po atlikto kalibravimo. Kartu su kalibravimo paslauga siūlome Jūsų svarstyklių ūkio priežiūrą bei konsultacijas.
Atliekame ir svarstyklių metrologinę patikrą .
Laboratorija akredituota     <Akreditavimo pažymėjimas>

 

Laboratorijos geriausia kalibravimo galimybė (CMC)

Svarstyklių kalibravimo diapazonas  (0,001 … 610) g                         CMC =  ( 3,5•10-6  + 1,17•10-6 ×R ) g

Pastabos: 

1) Kai svarstyklių Max/d yra > 1000000;

2) Kai kalibruojama E2 klasės svarsčiais;

3) R – svarstyklių rodmuo.

Svarstyklių kalibravimo diapazonas   (1 …. 41000) g                           CMC =  ( 4,9•10-5  + 2,63•10-6 ×R ) g 

Pastabos: 

1) Kai svarstyklių Max/d yra > 1000000;

2) Kai kalibruojama F1 klasės svarsčiais;

3) R – svarstyklių rodmuo.

Svarstyklių kalibravimo diapazonas   (0,001 …. 320) kg                     CMC =  ( 1,53•10-7 + 8,04•10-6 ×R ) kg  

Pastabos: 

1) Kai svarstyklių Max/d yra < 1000000;

2) Kai kalibruojama  F2 klasės svarsčiais;

3) R – svarstyklių rodmuo.

Svarstyklių kalibravimo diapazonas    (20 – 1500) kg                        CMC =  ( 4,95•10-4 + 2,41•10-5 ×R ) kg    

Pastabos: 

1) Kai kalibruojama  M1 klasės svarsčiais;

2) R – svarstyklių rodmuo.

 

F2 ir M1 tikslumo klasių 20 kg svarsčiai                                                   CMC  =  79 mg

 

Naudojami kalibravimo metodai

Laboratorija neautomatines svarstykles ir svėrimo įrenginius kalibruoja vadovaudamasi Europos nacionalinių metrologijos institutų asociacijos (EURAMET) išleistu dokumentu EURAMET/cg-18 „Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments“, kuriuo yra siekiama suvienodinti ir maksimaliai suderinti asocijuotų Europos valstybių narių ir jose veikiančių ir neautomatinių svarstyklių kalibravimo paslaugas teikiančių laboratorijų kalibravimo atlikimą ir rezultatų pateikimą pagal vieningą kalibravimo metodą.

Pagal šį metodą kalibravimo metu gauta matavimo neapibrėžties išraiška suderinta su Europos akreditacijos organizacijos EA4/02M:2013 „Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration“ dokumento nuostatomis.

Kuo šis kalibravimo metodas yra geras ir naudingas vartotojui ?

Ši svarstyklių testavimo procedūra tiksliai imituoja svėrimo operacijas, kurias paprastai atlieka naudotojas.

Į šią procedūrą įtrauktos taisyklės, nurodančios, kaip pagal gautus kalibravimo rezultatus teikti patarimus svarstyklių naudotojams, atsižvelgiant į kalibravimo metu gautas paklaidas ir priskirtą matavimo neapibrėžtį, apie rodmenis esant normalioms svarstyklių naudojimo sąlygoms, o taip pat ir taisyklėms, kaip konvertuoti gautą svarstyklių rodmenį į sutartinę sveriamo objekto masės reikšmę.

Svarstyklių naudotojas turėtų žinoti tą faktą, kad normaliomis sąlygomis naudojant kalibruotą instrumentą, svėrimo rezultatai daugeliu aspektų skiriasi nuo rezultatų, gautų kalibravimo metu. Todėl pagal pageidavimą galima pateikti ne tik kalibravimo metu gautus rodmenų nuokrypius ir neapibrėžtis atskiruose skalės taškuose, bet ir gaunamų rodmenų „visumines“ neapibrėžtis sveriant kasdienius svėrinius visuose galimuose skalės atskaitos taškuose, įvertinant kasdienes svėrimo sąlygas.

Jeigu vartotojas nesiekia maksimalaus tikslumo, ši „visuminė“ neapibrėžtis yra patogi, nes į matavimo rezultatus nereikia įvedinėti pataisų. Labai vertinga, kad vartotojo „visuminė“ neapibrėžtis gali būti išreiškiama formule, neapibrėžtį susiejančia su sveriamos masės dydžiu. Tuomet vartotojas savarankiškai gali lengvai nustatyti svėrimo neapibrėžtį sverdamas bet kokį krūvį.

Jeigu užsakovas naudojamoms svarstyklėms yra nusistatęs leistinas tolerancijos ribas, laboratorija gali pateikti kalibravimo rezultatų suderinamumą nustatytų specifikacijų atžvilgiu, kad vartotojui laboratorijos pateiktų kalibravimo rezultatų išraiška būtų pritaikoma.

 Kalibruojamo objekto tiriamų parametrų apimtis

Rodmenų kartojimo bandymas ir eksperimentinio standartinio nuokrypio išraiška, charakterizuojanti svėrimo rezultatų atitiktį.

Rodmenų sistemingųjų paklaidų nustatymas, apimant matavimus kai sveriant naudojama tara.

Ekscentriškumo bandymas nustatant nuokrypius, atsirandančius esant necentrinei svėrinio laikiklio apkrovai.

Netiesinės nuokrypių charakteristikos visame įrenginio skalės diapazone nustatymas.

Aplinkos temperatūros pokyčio ir svarstyklių temperatūrinio koeficiento įtaka svėrimo pas vartotoją neapibrėžčiai.

Matavimo neapibrėžties įvertinimas kalibruojant.

Visuminio rodmens netikslumo įvertinimas kai yra sveriama.

Pagalbiniai matavimai ir papildomi užsakovo pageidaujami vertinimai.

Įrenginiai ir sietis

Laboratorija turi visas reikalingo tikslumo etalonines matavimo priemones ir jų sietį su aukštesnio lygmens etalonais patvirtinančius dokumentus visiems akreditavimo srityje nurodytiems neautomatinių svarstyklių kalibravimams atlikti.

Etaloninės matavimo priemonės ir įrenginiai, kuriuos naudoja mūsų atitikties įvertinimo įstaiga, ir nuo kurių priklauso rezultatų kokybė, yra kalibruoti tik tose laboratorijose, kurios yra akredituotos akreditacijos įstaigos, pasirašiusios europos akreditacijos organizacijos (EA) daugiašalį pripažinimo susitarimą kalibravimo srityje.

Tarplaboratoriniai palyginamieji kalibravimai

Laboratorija , siekdama įrodyti savo kompetenciją, periodiškai dalyvauja Nacionalinio metrologijos instituto rėmuose (nacionalinio masės etalono laboratorijos) organizuojamuose tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose kalibravimuose. Savo ruožtu masės etalono laboratorija periodiškai dalyvauja EURAMET organizuojamuose tarptautiniuose tarplaboratoriniuose kalibravimuose.

Mūsų laboratorijai dalyvaujant tarplaboratoriniai palyginimai buvo atlikti vadovaujantis tarptautiniu standartu ISO/IEC 17043 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji tyrimų kokybės tikrinimo reikalavimai“ ir įvertinti šiuo standartu
suformuluotais priimtinumo kriterijais.

2013m. laboratorijos atlikti ir priimtinais pripažinti daugiašalių tarplaboratorinių palyginamųjų neautomatinių svarstyklių ir masės matų kalibravimų rezultatai yra pagrindinis laboratorijos veiklos profesionalumo rodiklis ir kompetencijos įrodymo matas.